Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 29 de desembre de 2015
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Procediment per a elegir els senadors que han de representar la Generalitat al Senat (Tram. 280-00001/11)

    Grups Parlamentaris

    Dictamen sobre l'elegibilitat dels candidats a senadors que representen la Generalitat al Senat

    (Proposta de candidats: BOPC, 25, 12)