Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 14 de juliol de 2015
Hora:
13:30h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00033/10)

  Carmen García Lores, del Grup Parlamentari Socialista

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Carmen García Lores, del Grup Parlamentari Socialista

 • 2

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00035/10)

  Àlex Moga i Vidal, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Àlex Moga i Vidal, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

 • 3

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00036/10)

  Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

 • 4

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00037/10)

  Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

 • 5

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Coneixement de la documentació presentada

 • 6

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual

  Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Coneixement de la documentació presentada

 • 7

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual

  Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Coneixement de la documentació presentada

 • 8

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual

  Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Coneixement de la documentació presentada

 • 9

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual

  Joana Ortega i Alemany, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Coneixement de la documentació presentada

 • 10

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual

  Pere Navarro i Morera, del Grup Parlamentari Socialista

  Coneixement de la documentació presentada

 • 11

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual

  Jordi Ciuraneta Riu, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Coneixement de la documentació presentada

 • 12

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual

  Sergi Vilamala i Bastarras, del Grup Parlamentari Socialista

  Coneixement de la documentació presentada

 • 13

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual

  Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialista

  Coneixement de la documentació presentada

 • 14

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00038/10)

  Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya