Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 30 de juny de 2015
Hora:
13:30h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00032/10)

    Isabel Muradàs i Vázquez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Isabel Muradàs i Vázquez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió