Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimecres, 6 de maig de 2015
Hora:
14:00h. En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00031/10)

    Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista