Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 24 de març de 2015
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00030/10)

    Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya