Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimecres, 4 de març de 2015
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00029/10)

  David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista

 • 2

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual

  Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Coneixement de la documentació presentada

 • 3

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual

  Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Coneixement de la documentació presentada