Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 9 de desembre de 2014
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00027/10)

  Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

 • 2

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual

  Lluís M. Corominas i Díaz, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Coneixement de la documentació presentada

 • 3

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Coneixement de la documentació presentada