Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Divendres, 18 de juliol de 2014
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Procediment per a elegir un senador o una senadora que ha de representar la Generalitat al Senat (Tram. 280-00002/10)

    Grups Parlamentaris

    Dictamen sobre l'elegibilitat dels candidats a senadors que representen la Generalitat al Senat