Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 8 de juliol de 2014
Hora:
13:30h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00024/10)

    Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Rocío Martínez-Sampere Rodrigo