Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimecres, 11 de juny de 2014
Hora:
09:45h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00023/10)

    Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

    Declaració de professió i càrrecs públics. Presentació al Registre d'una correcció d'errades

    Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans