Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 3 de juny de 2014
Hora:
13:30h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00023/10)

  Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

 • 2

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Coneixement de la documentació presentada