Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Divendres, 25 d'abril de 2014
Hora:
14:00h En acabar la sessió plenària
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00022/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

 • 2

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Coneixement de la documentació presentada