Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 28 de gener de 2014
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00019/10)

    Òscar Ordeig i Molist

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Òscar Ordeig i Molist