Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 25 de juny de 2013
Hora:
13:45h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00017/10)

    Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya