Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 11 de juny de 2013
Hora:
13:45h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00016/10)

    Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt