Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 14 de maig de 2013
Hora:
13:45h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00015/10)

    Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió