Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 30 d'abril de 2013
Hora:
13:45h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00012/10)

  Joan Morell i Comas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Joan Morell i Comas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

 • 2

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00013/10)

  Benet Maimí i Pou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Benet Maimí i Pou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

 • 3

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00014/10)

  Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

 • 4

  Composició de la Comissió de l'Estatut dels Diputats (Tram. 412-00001/10)

  Ple del Parlament

  Elecció del secretari