Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 9 d'abril de 2013
Hora:
13:45h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió de l'Estatut dels Diputats (Tram. 412-00001/10)

  Elecció del secretari o la secretària de la Comissió.

 • 2

  Situació de compatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00010/10)

  Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

 • 3

  Situació de compatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00011/10)

  Xavier Cima Ruiz, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Xavier Cima Ruiz, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió