Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 12 de març de 2013
Hora:
13:45h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00008/10)

  M. Mercè Jou i Torras, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Presentació de nova documentació.

 • 2

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i UnióJordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Coneixement de la documentació presentada