Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 26 de febrer de 2013
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00008/10)

  M. Mercè Jou i Torras, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  M. Mercè Jou i Torras, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

 • 2

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00009/10)

  Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya