Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimecres, 4 de juliol de 2012
Hora:
09:45h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00032/09)

  Pere Aragonès i Garcia

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Pere Aragonès i Garcia

 • 2

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00033/09)

  Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt

  Declaració de professió i càrrecs públics.

  Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt

 • 3

  Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual.

  Xavier Crespo i Llobet, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Coneixement de la documentació presentada