Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimecres, 6 de juliol de 2011
Hora:
09:45h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 2

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada

    Declaració de professió i càrrecs públics.

  • 2

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00014/09)

    Declaració de professió i càrrecs públics.