Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dijous, 5 de maig de 2011
Hora:
14:00h. , o en acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 2

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00013/09)

    Declaració de professió i càrrecs públics.