Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 29 de març de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00012/09)

    Joan Güell i Serra, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

    Declaració de professió i càrrecs públics.

    Joan Güell i Serra, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió