Comissió de l'Estatut dels Diputats

Dia:
Dimarts, 8 de febrer de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 2

    Procediment per a elegir els senadors que han de representar la Generalitat al Senat (Tram. 280-00001/09)

    Dictamen sobre l'elegibilitat dels candidats a senadors que representen la Generalitat al Senat