Comissió del Reglament

Dia:
Dijous, 11 de maig de 2017
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de reforma del Reglament del Parlament

  • 1.1

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Vintró Castells, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta de reforma del Reglament del Parlament (Tram. 352-01453/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.2

   Proposta d'audiència en comissió de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta de reforma del Reglament del Parlament (Tram. 352-01454/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.3

   Proposta d'audiència en comissió de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret constitucional, amb relació a la Proposta de reforma del Reglament del Parlament (Tram. 352-01455/11)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.