Comissió del Reglament

Dia:
Dilluns, 25 de juliol de 2016
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Projecte de codi de conducta dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (Tram. 221-00005/11)

    Mesa del Parlament

    Debat i votació de la Proposta de codi de conducta dels membres del Parlament de Catalunya