Comissiˇ d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 15 de juliol de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 1

  Elecciˇ del vicepresident o vicepresidenta de la Comissiˇ.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els motius pels quals no s'ha publicat la resoluciˇ sobre les empreses que passen a la segona fase del concurs p˙blic per a la instalĚlaciˇ de casinos de joc a Vila-seca i Salou (TarragonŔs) (Tram. 311-01816/10)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 60)

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el termini per a publicar la resoluciˇ sobre les empreses que passen a la segona fase del concurs p˙blic per a la instalĚlaciˇ de casinos de joc a Vila-seca i Salou (TarragonŔs) (Tram. 311-01817/10)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 61)

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'ajornament del pagament de la compra dels terrenys del Centre Recreatiu i TurÝstic de Vila-seca i Salou (TarragonŔs) per part de l'empresa Veremonte (Tram. 311-01818/10)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 61)

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la manera com l'empresa Veremonte ha fet front als avals per a les llicŔncies relatives a la instalĚlaciˇ de casinos de joc a Vila-seca i Salou (TarragonŔs) (Tram. 311-01819/10)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 62)

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el percentatge de participaciˇ de l'empresa Veremonte en les societats an˛nimes BCN IR 3 i BCN IR 2 (Tram. 311-01820/10)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 62)

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els criteris per a excloure l'empresa Caesars Entertainment del concurs p˙blic per a la instalĚlaciˇ de casinos de joc a Vila-seca i Salou (TarragonŔs) (Tram. 311-01821/10)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 63)

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les condicions urbanÝstiques adequades per a obrir la segona fase del concurs p˙blic per a la instalĚlaciˇ de casinos de joc a Vila-seca i Salou (TarragonŔs) (Tram. 311-01822/10)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 63)

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el condicionament de la redacciˇ del Pla director urbanÝstic de Vila-seca i de Salou (TarragonŔs) a les bases de la segona fase del concurs p˙blic per a instalĚlar-hi casinos de joc (Tram. 311-01823/10)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 64)

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el condicionament del Pla director urbanÝstic de Vila-seca i de Salou (TarragonŔs) a la intenciˇ d'incorporar un circuit de curses de cotxes elŔctrics al projecte de BCN World (Tram. 311-01824/10)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 64)

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'exigŔncia de presentar la hist˛ria fiscal i laboral de l'empresa per a participar en la segona fase del concurs p˙blic per a la instalĚlaciˇ de casinos de joc a Vila-seca i Salou (TarragonŔs) (Tram. 311-01825/10)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 65)

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la informaciˇ relativa al nivell d'endeutament de l'empresa que es preveu demanar per a participar en la segona fase del concurs p˙blic per a la instalĚlaciˇ de casinos de joc a Vila-seca i Salou (TarragonŔs) (Tram. 311-01826/10)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 65)

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'exigŔncia de no transferir la concessiˇ durant cinc anys en la segona fase del concurs p˙blic per a la instalĚlaciˇ de casinos de joc a Vila-seca i Salou (TarragonŔs) (Tram. 311-01827/10)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 66)

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'exigŔncia de dipositar l'import de l'aval de la inversiˇ en la segona fase del concurs p˙blic per a la instalĚlaciˇ de casinos de joc a Vila-seca i Salou (TarragonŔs) (Tram. 311-01828/10)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 66)

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la pŔrdua del dip˛sit de l'aval de la inversiˇ en cas de retirada del projecte en la segona fase del concurs p˙blic per a la instalĚlaciˇ de casinos de joc a Vila-seca i Salou (TarragonŔs) (Tram. 311-01829/10)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 67)

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el garantiment de la transparŔncia i de la participaciˇ dels agents del territori en la segona fase del concurs p˙blic per a la instalĚlaciˇ de casinos de joc a Vila-seca i Salou (TarragonŔs) (Tram. 311-01830/10)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 67)

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la participaciˇ dels agents del territori i la transparŔncia en la composiciˇ de la mesa de contractaciˇ en la segona fase del concurs p˙blic per a la instalĚlaciˇ de casinos de joc a Vila-seca i Salou (TarragonŔs) (Tram. 311-01831/10)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 68)

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les declaracions del president del Salˇ Internacional de Turisme de Catalunya amb relaciˇ al fet que Ús un error confiar en el turisme xinŔs per a BCN World (Tram. 311-01832/10)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 68)

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la qualificaciˇ del personal de la Generalitat per a accedir al Cos TŔcnic de Gestors Tributaris (Tram. 311-01607/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 55)

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'opciˇ d'una convocat˛ria interna per a cobrir les places del Cos TŔcnic de Gestors Tributaris (Tram. 311-01608/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 55)

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les reunions amb els representants dels treballadors de la Generalitat sobre les condicions de la convocat˛ria per a cobrir les places del Cos TŔcnic de Gestors Tributaris (Tram. 311-01609/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 56)

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la raˇ per la qual no es va obrir als treballadors de les diputacions la convocat˛ria per a cobrir les places del Cos TŔcnic de Gestors Tributaris (Tram. 311-01610/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 56)

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la informaciˇ al Govern de l'Estat de la convocat˛ria per a cobrir les places del Cos TŔcnic de Gestors Tributaris (Tram. 311-01611/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 57)

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la solĚlicitud d'un informe favorable a l'AgŔncia TributÓria estatal perquŔ personal d'aquesta agŔncia cobreixi en comissiˇ de serveis les places del Cos TŔcnic de Gestors Tributaris (Tram. 311-01612/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 57)

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el motiu pel qual la convocat˛ria de places del Cos TŔcnic de Gestors Tributaris no es va publicar en el "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" (Tram. 311-01613/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 58)

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el motiu pel qual no es va fer p˙blica la llista de persones admeses a la convocat˛ria de places del Cos TŔcnic de Gestors Tributaris (Tram. 311-01614/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 58)

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la possibilitat que s'hagin afavorit els funcionaris de l'AgŔncia TributÓria estatal en la convocat˛ria de places del Cos TŔcnic de Gestors Tributaris (Tram. 311-01615/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 59)

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les mesures previstes davant l'informe contrari al nomenament de funcionaris de l'AgŔncia TributÓria estatal per a cobrir les places del Cos TŔcnic de Gestors Tributaris (Tram. 311-01616/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 427, 59)

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el possible perjudici per al patrimoni i les finances de la Generalitat del fet que els actius i els rendiments de Tabasa i T˙nels del CadÝ tinguin un valor mÚs elevat el 2014 que quan es va fer la concessiˇ (Tram. 311-01996/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 466, 50)

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el fet que els actius i els rendiments de Tabasa i T˙nels del CadÝ tinguin un valor mÚs elevat el 2014 que quan es va fer la concessiˇ (Tram. 311-01997/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 466, 50)

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el valor real dels actius de Tabasa i T˙nels del CadÝ el 2014 (Tram. 311-01998/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 466, 50)

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el valor real dels actius de Tabasa i T˙nels del CadÝ el 2012 (Tram. 311-01999/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 466, 51)

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els motius pels quals va acceptar una oferta inferior a la inicialment calculada per a adjudicar l'explotaciˇ dels t˙nels de Vallvidrera i del CadÝ (Tram. 311-02000/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 466, 51)

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els criteris per a adjudicar l'explotaciˇ dels t˙nels de Vallvidrera i del CadÝ a T˙nels Barcelona CadÝ pel cÓnon inicial que es va fixar (Tram. 311-02001/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 466, 52)

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el preu de la venda al fons d'inversiˇ Ardian de la participaciˇ de BTG Pactual a T˙nels Barcelona CadÝ (Tram. 311-02002/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 466, 52)

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la venda al fons d'inversiˇ Ardian de la participaciˇ de BTG Pactual a T˙nels Barcelona CadÝ (Tram. 311-02003/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 466, 52)

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la previsiˇ de solĚlicitar la fitxa bancÓria de l'Institut CatalÓ de Finances (Tram. 311-02235/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 629, 21)

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les gestions previstes per a solĚlicitar la fitxa bancÓria de l'Institut CatalÓ de Finances (Tram. 311-02236/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 629, 21)

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions fetes perquŔ l'Institut CatalÓ de Finances esdevingui una banca p˙blica (Tram. 311-02237/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 629, 21)

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les gestions davant el Banc d'Espanya, la Comissiˇ Europea i el Banc Central Europeu perquŔ l'Institut CatalÓ de Finances esdevingui una banca p˙blica (Tram. 311-02238/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 629, 22)

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les mesures i els terminis per a convertir l'Institut CatalÓ de Finances en una banca p˙blica (Tram. 311-02239/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 629, 22)

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el cost previst per al trasllat de la seu de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya al passeig de la Zona Franca (Tram. 311-02244/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 629, 22)

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'˙s previst per a l'edifici del carrer de Fontanella un cop s'hagi traslladat l'AgŔncia TributÓria de Catalunya (Tram. 311-02245/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 629, 23)

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la rÓtio metre quadrat per treballador al nou edifici de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya del passeig de la Zona Franca (Tram. 311-02246/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 629, 23)

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les compensacions econ˛miques per a rescindir el contracte de lloguer de la seu de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya abans del seu venciment (Tram. 311-02247/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 629, 23)

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les raons per haver llogat la nova seu de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya sense concurrŔncia p˙blica (Tram. 311-02248/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 629, 24)

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les conseqŘŔncies del trasllat de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya per als usuaris (Tram. 311-02249/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 629, 24)

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les mesures previstes per a millorar l'accessibilitat amb transport p˙blic a la nova seu de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya (Tram. 311-02250/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 629, 24)

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les condicions de rescissiˇ de contracte en el lloguer de la nova seu de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya (Tram. 311-02251/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 629, 25)

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el cost mensual per metre quadrat del lloguer de la nova seu de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya, amb l'impost sobre el valor afegit incl˛s (Tram. 311-02252/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 629, 25)

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el topall de revisiˇ de la renda establert en el contracte de lloguer de la nova seu de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya (Tram. 311-02253/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 629, 25)

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'estalvi econ˛mic previst amb el trasllat de la seu de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya (Tram. 311-02254/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 629, 26)

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre si s'ha emprat algun intermediari o consultoria per al lloguer de la nova seu de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya (Tram. 311-02255/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 629, 26)

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el cost econ˛mic del servei d'intermediari per al lloguer de la nova seu de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya (Tram. 311-02256/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 629, 26)

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la reordenaciˇ d'espais administratius i institucionals de la ciutat de Barcelona amb l'Ajuntament de Barcelona (Tram. 311-02257/10)

  Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 629, 27)

 • 56

  Sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre el procÚs de privatitzaciˇ i d'adjudicaciˇ de l'empresa p˙blica AigŘes Ter Llobregat (Tram. 355-00170/10)

  Comissiˇ d'Economia, Finances i Pressupost

  Sessiˇ informativa.

 • 57

  Sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre la decisiˇ del Tribunal Suprem d'anulĚlar l'adjudicaciˇ d'AigŘes Ter Llobregat a Acciona i sobre la repercussiˇ d'aquesta decisiˇ en les finances p˙bliques de la Generalitat (Tram. 355-00171/10)

  Comissiˇ d'Economia, Finances i Pressupost

  Sessiˇ informativa.

 • 58

  Sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Economia, Finances i Pressupost amb els consellers d'Economia i Coneixement i de Territori i Sostenibilitat sobre el procÚs d'adjudicaciˇ de la gestiˇ d'AigŘes Ter Llobregat (Tram. 355-00220/10)

  Andreu Mas-Colell , Conseller del Departament d'Economia i Coneixement; Santi Vila i Vicente, Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat

  Sessiˇ informativa.

 • 59

  Sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 355-00226/10)

  Andreu Mas-Colell , Conseller del Departament d'Economia i Coneixement

  Sessiˇ informativa.

 • 60

  Composiciˇ de la Comissiˇ d'Economia, Finances i Pressupost (Tram. 410-00002/10)

  Junta de Portaveus

  Elecciˇ del vicepresident/a de la comissiˇ.

 • 61

  Sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la sentŔncia del Tribunal Suprem relativa a l'adjudicaciˇ del contracte de gestiˇ del servei de subministrament d'aigua en alta de la xarxa Ter-Llobregat (Tram. 355-00167/10)

  Comissiˇ de Territori i Sostenibilitat

  Sessiˇ informativa.

 • 62

  Sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procÚs de privatitzaciˇ i d'adjudicaciˇ de l'empresa p˙blica AigŘes Ter Llobregat (Tram. 355-00168/10)

  Comissiˇ de Territori i Sostenibilitat

  Sessiˇ informativa.