Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 6 de maig de 2015
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 200-00032/10)

    Govern de la Generalitat

    Elaboració del Dictamen.

    (Text presentat: BOPC, 445, 12; esmenes a la totalitat: BOPC, 491, 33; informe: BOPC, 552, 3)