Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dijous, 5 de març de 2015
Hora:
08:45h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de compareixença de Carlos Mateos, secretari de la secció sindical de Comissions Obreres a l'Agència Tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-02937/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 2

  Proposta de compareixença de Xavier Martínez, representant de la Unió General de Treballadors a l'Agència Tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-02938/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 3

  Proposta de compareixença de Jordi Jané, representant de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya (Catac) a l'Agència Tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-02939/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 4

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Professional de Tècnics de l'Administració Tributària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-02940/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 5

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Inspectors Tributaris de l'Administració Tributària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-02941/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 6

  Proposta de compareixença d'una representació del Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-02942/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 7

  Proposta de compareixença de Jordi Boixareu Cortina, director del Programa per a l'aplicació i el desenvolupament dels tributs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-02943/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 8

  Proposta de compareixença de Joan Iglesias Capellas, director del Programa per a la definició d'un nou model d'administració tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-02944/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 9

  Proposta de compareixença de Montserrat Ballarín i Espuña, professora de dret financer i tributari a la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-02945/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 10

  Proposta de compareixença d'Àngela Acín Ferrer, doctora en dret i interventora d'Administració local, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-02946/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 11

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-02975/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 12

  Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-02976/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 13

  Proposta de compareixença d'una representació de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-02977/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 14

  Proposta de compareixença de Pilar Arxé Fonalleras, presidenta de la Federació Espanyola d'Associacions Professionals de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals i de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-02978/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 15

  Proposta de compareixença de Jaume Remolà Sans, president de l'Associació d'Inspectors Tributaris, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-02979/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 16

  Proposta de compareixença d'Àngel Castiñeira Fernández, professor titular del Departament de Ciències Socials d'ESADE i de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-02980/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 17

  Proposta de compareixença de Josep Maria Lozano, professor del Departament de Ciències Socials d'ESADE i de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-02981/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 18

  Proposta de compareixença de Pilar Menen Aventin, portaveu de l'Associació Professional de Tècnics de l'Administració Tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-03026/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 19

  Proposta de compareixença d'Antonio Durán-Sindreu Buxadé, soci director de Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tributarios, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-03027/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 20

  Proposta de compareixença de Carlos Mateos Cubillo, secretari general de la secció sindical de Comissions Obreres a l'Agència Tributària, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-03028/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 21

  Proposta de compareixença de Jordi Jové i Vilalta, en representació de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya (Catac), amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-03029/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 22

  Proposta de compareixença de Xavier Martínez Gil, en representació de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-03030/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 23

  Proposta de compareixença de Carles Mateos, en representació de Comissions Obreres a l'Agència Tributària, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-03050/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 24

  Proposta de compareixença de Miguel Àngel Mayo, portaveu del sindicat Gestha, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-03051/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 25

  Proposta de compareixença de Mercedes Paredes, en representació de Comissions Obreres a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-03052/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 26

  Proposta de compareixença de Joan Iglesias Capellas, director del Programa per a la definició d'un nou model d'Administració tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-03053/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 27

  Proposta de compareixença d'Alejandro Esteller-Moré, professor agregat d'hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-03054/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 28

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-03055/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 29

  Proposta de compareixença de Jaime Remola Sans, president de l'Associació d'Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-03056/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 30

  Proposta de compareixença de Jesús María Moyano Benito, inspector regional adjunt de l'Agència Tributària a Barcelona, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-03057/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 31

  Proposta de compareixença de José Luis Rosique Martínez, subinspector tributari adjunt de l'Agència Tributària a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-03058/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 32

  Proposta de compareixença de Juan Corona, catedràtic d'economia aplicada i rector honorari de la Universitat Abat Oliba, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-03059/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 33

  Proposta de compareixença de Clemente Polo, catedràtic de fonaments de l'anàlisi econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 352-03060/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.