Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 25 de març de 2015
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del síndic de greuges amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01101/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença del president de la Comissió de Dret Fiscal i Financer del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01076/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01083/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01079/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'Emilio Álvarez Pérez-Bedia, president del Registre d'Auditors Economistes de Catalunya i membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01098/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01078/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01085/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Montserrat Torrent, en representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01094/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01081/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01080/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01104/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Montserrat Ballarín i Espuña, professora de dret financer i tributari a la Universitat Pompeu Fabra i exregidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 353-01195/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'Alejandro Esteller-Moré, professor agregat d'hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 353-01198/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença de Jordi Boixareu Cortina, director del Programa per a l'aplicació i el desenvolupament dels tributs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 353-01193/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Joan Iglesias Capellas, director del Programa per a la definició d'un nou model d'Administració tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 353-01194/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'Antonio Durán-Sindreu Buxadé, soci director de Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tributarios, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 353-01196/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença de Pilar Arxé Fonalleras, presidenta de la Federació Espanyola d'Associacions Professionals de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals i de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 353-01197/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença de Jaume Remolà Sans, president de l'Associació d'Inspectors Tributaris, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 353-01192/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença d'una representació de l'Associació Professional de Tècnics de l'Administració Tributària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 353-01191/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 20

  Compareixença de Jordi Jové i Vilalta, en representació de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya (Catac), amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 353-01190/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 21

  Compareixença de Carles Mateos, en representació de Comissions Obreres a l'Agència Tributària, amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 353-01188/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 22

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 353-01189/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 23

  Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 200-00024/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 375, 50; esmenes a la totalitat: BOPC, 417, 23)

 • 24

  Projecte de llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 200-00032/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 445, 12; esmenes a la totalitat: BOPC, 491, 33)

 • 25

  Compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01073/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 26

  Compareixença de Montserrat Pareja Eastaway, professora titular del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa Europea de Recerca en Habitatge, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01092/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 27

  Compareixença del secretari d'estat d'Infraestructures, Transports i Habitatge amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01099/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 28

  Compareixença d'una representació de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01102/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.