Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dijous, 18 de desembre de 2014
Hora:
08:45h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02165/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 2

  Proposta de compareixença d'Ada Colau, de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02166/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 3

  Proposta de compareixença de Carme Trilla amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02167/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 4

  Proposta de compareixença de Montserrat Pareja Eastaway, professora titular del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa Europea de Recerca en Habitatge, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02168/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 5

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02169/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 6

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02170/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 7

  Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02171/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 8

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02172/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 9

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02173/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 10

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02174/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 11

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02175/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 12

  Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02176/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 13

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02177/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 14

  Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02178/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 15

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02193/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 16

  Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02194/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 17

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02195/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 18

  Proposta de compareixença d'una representació de Càritas amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02196/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 19

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02197/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 20

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02198/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 21

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02199/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 22

  Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02200/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 23

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02201/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 24

  Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02202/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 25

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Intercameral de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02203/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 26

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Promotors-Constructors d'Edificis amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02204/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 27

  Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02205/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 28

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02206/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 29

  Proposta de compareixença d'una representació de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02207/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 30

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02220/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 31

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02221/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 32

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02222/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 33

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02223/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 34

  Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02224/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 35

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02225/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 36

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02226/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 37

  Proposta de compareixença d'una representació del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02227/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 38

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02228/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 39

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02229/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 40

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Promotors Públics d'Habitatge i Sòl amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02230/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 41

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02231/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 42

  Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02232/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 43

  Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02233/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 44

  Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02234/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 45

  Proposta de compareixença del director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02235/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 46

  Proposta de compareixença d'una representació del Consorci de l'Habitatge de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02236/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 47

  Proposta de compareixença d'una representació del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02237/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 48

  Proposta de compareixença d'una representació de Càritas amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02238/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 49

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02239/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 50

  Proposta de compareixença del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02240/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 51

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02241/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 52

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02242/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 53

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (Aicec-Adicae) amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02243/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 54

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02244/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 55

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02245/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 56

  Proposta de compareixença d'una representació de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02246/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 57

  Proposta de compareixença de Carme Trilla, responsable d'acció social de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02247/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 58

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02248/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 59

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02249/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 60

  Proposta de compareixença del secretari d'Habitatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02262/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 61

  Proposta de compareixença de Míriam Paredes i Espinar, assessora de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02263/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 62

  Proposta de compareixença d'Ana del Frago, presidenta de la Comissió d'Habitatge de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02264/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 63

  Proposta de compareixença de Xavier Becerra Castells, responsable de polítiques d'habitatge de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02265/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 64

  Proposta de compareixença de Laura Pelay, responsable de polítiques d'habitatge de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02266/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 65

  Proposta de compareixença d'Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02267/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 66

  Proposta de compareixença de Josep Ibars, secretari del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02268/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 67

  Proposta de compareixença de Montserrat Torrent, en representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02269/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 68

  Proposta de compareixença del secretari d'Habitatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02270/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 69

  Proposta de compareixença del director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02271/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 70

  Proposta de compareixença de Damià Calvet, director de l'Institut Català del Sòl, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02272/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 71

  Proposta de compareixença del secretari d'estat d'Infraestructures, Transports i Habitatge amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02273/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 72

  Proposta de compareixença d'una representació de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02274/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 73

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02275/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 74

  Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02276/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 75

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02277/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 76

  Proposta de compareixença d'una representació de la Immobiliària Colonial amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02278/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 77

  Proposta de compareixença d'una representació de la immobiliària Solvia amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02279/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 78

  Proposta de compareixença d'una representació de la immobiliària Anticipa amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02280/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 79

  Proposta de compareixença d'una representació de la immobiliària Servihabitat amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02281/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 80

  Proposta de compareixença d'Emilio Álvarez Pérez-Bedia, president del Registre d'Auditors Economistes de Catalunya i vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02282/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 81

  Proposta de compareixença del president de la Comissió de Dret Fiscal i Financer del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 352-02283/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.