Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dijous, 25 de setembre de 2014
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 200-00023/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència que ha d'elaborar l'informe

  (Text presentat: BOPC, 356, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 372, 3)

 • 2

  Compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00758/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Lluís Franco, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00776/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de Telefónica amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00764/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de Vodafone España amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00765/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació d'Orange Espagne amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00766/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de Jazz Telecom amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00757/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de Xfera Móviles (Yoigo) amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00767/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de l'Associació Multisectorial d'Empreses de l'Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, de les Telecomunicacions i dels Continguts Digitals amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00753/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de l'Associació d'Empresaris i Professionals de les Apps de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00772/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00755/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Associats amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00768/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Montse Guiu, vicepresidenta de la delegació catalana de la Societat d'Empresaris de Cinemes d'Espanya, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00770/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00756/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença d'Isona Passola, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00771/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença de Xavier Guitart i Domènech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00760/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença de Jaume Ripoll, director de Filmin, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00774/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença d'una representació de l'Acadèmia Catalana de la Música amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00752/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença de Raimon Masllorens, en representació de Productors Audiovisuals Federats, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00759/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 20

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Productors d'Animació amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00754/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 21

  Compareixença de Jordi Roigé, president de Productors Audiovisuals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00762/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 22

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Productors de Documentals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00761/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 23

  Compareixença d'una representació de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00763/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 24

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Productors Independents de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00769/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 25

  Compareixença d'Antoni Durán-Sindreu, director del Màster en fiscalitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00773/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 26

  Compareixença de Lluís Bonet, coordinador del programa de doctorat Gestió de la cultura i del patrimoni i del Màster oficial en gestió cultural, de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 353-00775/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.