Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dijous, 5 de juny de 2014
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Alfons Garcia, alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00442/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Municipis amb Centrals Nuclears amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00444/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Rafel Vidal i Ibars, alcalde d'Ascó, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00461/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Direcció de l'aeroport de Barcelona - el Prat amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00463/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Associació Internacional del Transport Aeri amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00447/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació d'Air Europa amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00441/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de Ryanair amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00462/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de Vueling amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00465/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'Ignasi Puig, consultor especialista en fiscalitat ambiental, doctor en ciències ambientals i soci fundador d'ENT Medi Ambient i Gestió, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00457/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 10

  Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 200-00016/10)

  Govern de la Generalitat

  .

  (Text presentat: BOPC, 268, 35; esmenes a la totalitat: BOPC, 297, 18)