Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 4 de juny de 2014
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Antoni Duran-Sindreu, economista i professor de règim fiscal de l'empresa i sistema fiscal espanyol de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00443/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'Emilio Álvarez Pérez-Bedia, president del Registre d'Auditors Economistes de Catalunya i vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00452/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'Enric Tello, catedràtic de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i president d'Ecologistes en Acció, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00453/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Francesc Granell, catedràtic d'organització econòmica internacional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00455/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Jordi Roca, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00458/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Valentí Pich, president del Consell General de Col·legis d'Economistes d'Espanya, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00464/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Xavier Calsamiglia, economista, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00466/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Xavier Querol Carceller, científic, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00467/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00449/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00450/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació d'EasyJet amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00451/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Pablo Cotarelo, membre de la Xarxa per la Sobirania Energètica, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00459/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'una representació de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00460/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació de Greenpeace amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00456/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença d'una representació de l'Associació Empresarial Química de Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00445/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00446/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00454/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença d'una representació de Ciment Català amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 353-00448/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.