Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dijous, 30 de gener de 2014
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Francesc Perendreu, de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials (Acencas), amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00321/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Gabriel Escarrer Julia, president i conseller executiu del Grup Melià, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00294/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Fernando Aldecoa, director general de Port Aventura, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00285/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Patronal del Joc Privat de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00282/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.