Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimarts, 28 de gener de 2014
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Xavier Adserà, conseller delegat del grup empresarial Veremonte, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00293/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Cambra de Comerç de Reus amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00284/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'Albert Abelló Hierro, president de la Cambra de Comerç de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00283/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Joaquim Sendra, president de Pimec de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00279/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Associació Hotelera Salou - Cambrils - la Pineda amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00280/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Joan Pedrerol, president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00290/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00281/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Joan Borràs Tous, president del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00288/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Lluís Maestre, president del Col·legi d'Enginyers Industrials de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00289/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Josep Llop Tous, president del Col·legi d'Arquitectes de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00286/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Robert Casadevall, professor de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00291/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Salvador Anton Clavé, degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00292/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Jaume Pros Perelló, secretari general de Comissions Obreres de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00276/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença de Francesc López, secretari general de la secció sindical d'UGT a Port Aventura, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00277/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Jordi Salvador Duch, secretari general de la Unió General de Treballadors de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00278/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.