Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimarts, 26 de novembre de 2013
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

  • 1.1

   Proposta de compareixença del president del Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00523/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.2

   Proposta de compareixença de Teresa Crespo i Julia, presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social, amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00524/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.3

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00525/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.4

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00526/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.5

   Proposta de compareixença d'una representació de la plataforma Aigua És Vida amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00527/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.6

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00528/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.7

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats Ecologistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00529/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.8

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00530/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.9

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00531/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.10

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00532/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.11

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Juristes Demòcrates amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00533/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.12

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00534/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.13

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00535/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.14

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00536/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.15

   Proposta de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00537/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.16

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Organitzacions No Governamentals amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00538/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.17

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma Prou retallades amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00539/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.18

   Proposta de compareixença d'una representació del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00540/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.19

   Proposta de compareixença d'una representació de Dempeus per la Salut Pública amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00541/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.20

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00542/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.21

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació Catalana d'Agroturisme i Turisme Rural amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00543/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.22

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00544/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.23

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Educadors i Educadores Socials amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00545/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.24

   Proposta de compareixença d'una representació del Seminari d'Economia Crítica Taifa amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00552/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.25

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses del Transport de Mercaderies amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00606/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.26

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00607/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.27

   Proposta de compareixença d'una representació de Red Eléctrica Española amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00608/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.28

   Proposta de compareixença d'una representació de Nosuccessions.org amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00609/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.29

   Proposta de compareixença de Valentí Pich, president del Consell de Col·legis d'Economistes d'Espanya, amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 352-00610/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 2

  Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 200-00011/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència que ha d'elaborar l'informe

  (Text presentat: BOPC, 181, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 189, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 196, 4)