Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 29 de maig de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Guillem López-Casasnovas, membre del Banc d'Espanya, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 353-00014/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Sindicat d'Estalvi de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 353-00008/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Jofre Farrés, secretari general de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 353-00006/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Serveis Bancaris amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 353-00010/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 353-00004/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 353-00005/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.