Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 20 de març de 2013
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la paralització del procés de venda d'Ecoparc de Residus Industrials, SA (Tram. 250-00067/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 15, 26; esmenes: BOPC, 45, 6)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el pagament del deute a les entitats del tercer sector social (Tram. 250-00005/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 4, 20)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la Caixa Laietana (Tram. 250-00034/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 120; esmenes: BOPC, 45, 6)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la crisi econòmica i financera i el finançament de Catalunya (Tram. 250-00061/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 9, 141)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'aturada del procés de venda d'accions d'Ecoparc de Residus Industrials, SA (Tram. 250-00066/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 15, 23; esmenes: BOPC, 45, 6)

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre els acords amb l'empresa Veremonte per a la construcció dels parcs temàtics BCN World (Tram. 354-00002/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre el procés de privatització d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 354-00007/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre els objectius del seu departament (Tram. 354-00012/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre l'estat de les finances de la Generalitat després de la suspensió de l'aplicació de diversos impostos i taxes per part del Tribunal Constitucional (Tram. 354-00025/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre l'acord del Govern d'acollir-se al Fons de liquiditat autonòmic del 2013 (Tram. 354-00027/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la situació derivada de l'impagament a les entitats del tercer sector social (Tram. 356-00001/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Castellanos Maduell, assessor del Departament d'Economia i Coneixement, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les seves funcions i el seu programa de treball (Tram. 356-00016/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Salvador Alemany, president del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la seva tasca d'assessorament al Govern en matèria econòmica (Tram. 356-00048/10)

  Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'entitat Estafa Banc, de Mataró (Maresme), davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui la situació i les alternatives de les persones afectades per les participacions preferents de Caixa Laietana (Tram. 356-00096/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per les Preferents, de Mataró (Maresme), davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui la situació i les alternatives de les persones afectades per les participacions preferents de Caixa Laietana (Tram. 356-00097/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Boter de Palau, expresident de Caixa Laietana, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la situació i les alternatives de les persones afectades per les participacions preferents d'aquesta entitat (Tram. 356-00098/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, exdirector general de Caixa Laietana, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la situació i les alternatives de les persones afectades per les participacions preferents d'aquesta entitat (Tram. 356-00099/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Proposta de compareixença de Ramon Tremosa i Balcells, professor titular de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00001/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 19

  Proposta de compareixença d'Enrique Prados del Amo, vicepresident executiu de l'agència de valors Gesmosa-GBI, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00002/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 20

  Proposta de compareixença de Luis Jiménez, secretari general de Comfia de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00003/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 21

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00004/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 22

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00005/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 23

  Proposta de compareixença d'una representació de la plataforma Prou Retallades amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00006/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 24

  Proposta de compareixença de Jofre Farrés, secretari general de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00007/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 25

  Proposta de compareixença de Jordi Ibáñez, de Fiare Banca Ètica, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00008/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 26

  Proposta de compareixença de Pedro Vaquero, ponent de la llei andalusa de dipòsits bancaris, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00009/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 27

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00010/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 28

  Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00011/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 29

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00012/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 30

  Proposta de compareixença d'una representació del Sindicat de l'Estalvi de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00013/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 31

  Proposta de compareixença de Marta Espasa Queralt, professora titular d'hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00014/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 32

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00015/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 33

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Serveis Bancaris amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00016/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 34

  Proposta de compareixença d'Antoni Duran-Sindreu, president de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00017/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 35

  Proposta de compareixença Miguel Ángel Mayo, coordinador de Gestha Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00018/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 36

  Proposta de compareixença d'una representació de CaixaBank amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00019/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 37

  Proposta de compareixença d'una representació de Catalunya Banc amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00020/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 38

  Proposta de compareixença d'una representació del Banc Sabadell amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00021/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 39

  Proposta de compareixença d'una representació d'Unnim-BBVA amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00022/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 40

  Proposta de compareixença d'una representació del Banco de Santander amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00023/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 41

  Proposta de compareixença d'una representació de la Direcció General de Tributs de la Junta d'Extremadura amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00024/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 42

  Proposta de compareixença d'una representació de la Direcció General de Tributs de la Junta d'Andalusia amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00025/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 43

  Proposta de compareixença de Guillem López-Casasnovas, membre del Banc d'Espanya, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00026/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 44

  Proposta de compareixença de Josep Maria Duran, professor de la Universitat de Barcelona i expert en temes fiscals de l'Institut d'Economia de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00027/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 45

  Proposta de compareixença de Josep Maria Vegara, exdirector de l'Institut d'Estudis Fiscals, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00028/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 46

  Proposta de compareixença de Xavier Vives, professor d'economia d'IESE, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00029/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 47

  Proposta de compareixença de Mercedes Pizarro Santos, directora de projectes d'Invest in Spain, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00030/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 48

  Proposta de compareixença de Miquel Valls i Maseda, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00031/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 49

  Proposta de compareixença d'Eduardo Martínez Abascal, catedràtic de l'Àrea de Direcció Financera d'IESE, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00032/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 50

  Proposta de compareixença de José María Gay de Liébana, professor d'economia financera i comptabilitat de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00033/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 51

  Proposta de compareixença d'una representació de CaixaBank amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00034/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 52

  Proposta de compareixença d'una representació del Banco Santander amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00035/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 53

  Proposta de compareixença d'una representació del BBVA amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00036/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 54

  Proposta de compareixença d'una representació del Banco Popular amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00037/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 55

  Proposta de compareixença d'una representació del Banc Sabadell amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 352-00038/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.