Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dijous, 21 de febrer de 2013
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre els objectius i les actuacions del departament (Tram. 355-00003/10)

    Andreu Mas-Colell , Conseller del Departament d'Economia i Coneixement

    Sessió informativa.