Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 7 de març de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Xavier Vives, professor de l'IESE Business School i del Departament d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei d'estabilitat pressupostària de Catalunya (Tram. 353-00229/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'Alfred Pastor, professor de l'IESE Business School, amb relació al Projecte de llei d'estabilitat pressupostària de Catalunya (Tram. 353-00230/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Joan Tugores i Ques, catedràtic de teoria econòmica i exrector de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d'estabilitat pressupostària de Catalunya (Tram. 353-00237/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Lluís Torrens Mèlich, economista i professor associat de l'Escola Superior de Comerç Internacional ESCI-UPF, amb relació al Projecte de llei d'estabilitat pressupostària de Catalunya (Tram. 353-00233/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Miren Etxezarreta, catedràtica emèrita d'economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d'estabilitat pressupostària de Catalunya (Tram. 353-00234/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 10

  Projecte de llei d'estabilitat pressupostària de Catalunya (Tram. 200-00015/09)

  Govern de la Generalitat

  .

  (Text presentat: BOPC, 149, 5; esmenes a la totalitat: BOPC, 177, 33)

 • 11

  Compareixença de Jordi Roca Jusmet, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d'estabilitat pressupostària de Catalunya (Tram. 353-00236/09)

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Jordi Galí, director del Centre de Recerca en Economia Internacional, amb relació al Projecte de llei d'estabilitat pressupostària de Catalunya (Tram. 353-00231/09)

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Mireia Borrell Porta amb relació al Projecte de llei d'estabilitat pressupostària de Catalunya (Tram. 353-00221/09)

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'Albert Marcet, professor de la London School of Economics and Political Science, amb relació al Projecte de llei d'estabilitat pressupostària de Catalunya (Tram. 353-00232/09)

  Substanciació.