Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 30 de maig de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 3

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00194/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00195/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00196/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Ferran Brunet Cid, professor de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00181/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Carles Ramió i Matas, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00187/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de José Luis Martínez-Alonso Camps, professor de dret constitucional i ciències polítiques de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00188/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Joan Subirats, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00190/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Francisco Longo Martínez, secretari general d'Esade, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00199/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'Enric Argullol i Murgadas, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00197/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, catedràtic de dret constitucional i director de la Fundació Democràcia i Govern Local, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00198/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Guillem López Casasnovas, catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00201/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Benito Arruñada, catedràtic d'organització d'empreses de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00200/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'Agustí Colom Cabau, professor de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00189/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença de Carlos Losada Marrodán, professor del Departament de Política d'Empresa d'Esade, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00205/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Ruth Carandell i Rieradevall, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00204/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença de Josep Mir, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00216/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença de José Andrés Rozas amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00182/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença de Lluís Alonso González, catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00183/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença de Núria Mas, professora d'economia de l'Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00184/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 20

  Compareixença de Pedro Videla, professor d'economia de l'Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00185/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 21

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00192/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 22

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00193/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 23

  Compareixença de Vicente Ortún Rubio, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00202/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 24

  Compareixença de Joan Mauri i Majós, del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00211/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 25

  Compareixença de Xavier Bernadí Gil, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00213/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 26

  Compareixença de Josep Maria Vallès, catedràtic de ciències polítiques i president d'Ivàlua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00214/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.