Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dilluns, 27 de juny de 2011
Hora:
18:00h. En acabar la sessió específica
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 10

  Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (Tram. 200-00006/09)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la ponència que ha d'elaborar l'Informe

  (Text presentat: BOPC, 79, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 87, 11)

 • 11

  Proposta de compareixença de Vicenç Navarro, catedràtic de ciències polítiques i socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (Tram. 352-00188/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 12

  Proposta de compareixença d'una representació de la plataforma d'entitats "Ni un pas enrere" amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (Tram. 352-00188/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 13

  Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (Tram. 352-00188/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 14

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (Tram. 352-00188/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 15

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (Tram. 352-00188/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 16

  Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (Tram. 352-00188/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 17

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (Tram. 352-00188/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 18

  Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (Tram. 352-00188/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 19

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (Tram. 352-00188/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.