Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 27 d'abril de 2011
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'un alt representant o una alta representant de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre la situació de les caixes d'estalvis (Tram. 357-00005/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'un alt representant o una alta representant de la Caixa d'Estalvis Laietana davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre la situació de les caixes d'estalvis (Tram. 357-00008/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'un alt representant o una alta representant de la Caixa d'Estalvis del Penedès davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre la situació de les caixes d'estalvis (Tram. 357-00009/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'un alt representant o una alta representant de CatalunyaCaixa davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre la situació de les caixes d'estalvis (Tram. 357-00006/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'un alt representant o una alta representant d'Unnim davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre la situació de les caixes d'estalvis (Tram. 357-00007/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Compareixença.