Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 26 de setembre de 2023
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 1

    Debat sobre l'orientació política general del Govern (Tram. 255-00011/13)

    Junta de Portaveus

    Substanciació.