Ple del Parlament

Dia:
Divendres, 9 de juny de 2023
Hora:
12:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Composició de la Mesa del Parlament (Tram. 398-00001/13)

    Ple del Parlament

    Elecció del president o presidenta