Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 27 de juny de 2023
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el canvi de polítiques després de la caiguda d'inversions (Tram. 310-00552/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la importància de les polítiques feministes (Tram. 310-00556/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la personació com a acusació popular del Govern en els casos de tortures durant la dictadura franquista (Tram. 310-00557/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acció exterior i l'enfortiment de les relacions internacionals (Tram. 310-00558/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els incompliments econòmics en el món de l'esport (Tram. 310-00553/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la incidència de la fauna salvatge en els conreus (Tram. 310-00554/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos residencials a Catalunya (Tram. 310-00555/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques per a mantenir la seguretat pública durant la resta de la catorzena legislatura (Tram. 310-00549/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la transició energètica (Tram. 310-00560/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els fons Pròxima Generació (Tram. 310-00561/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el xec per a la compra de material escolar (Tram. 310-00562/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les campanyes institucionals (Tram. 310-00559/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estat del servei d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 (Tram. 310-00550/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques en defensa dels drets dels animals (Tram. 310-00551/13)

   David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00315/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00314/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00317/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00316/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00318/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments de l'actualitat política (Tram. 317-00321/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00320/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00319/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Debat sobre la situació de l'educació i el sistema educatiu (Tram. 255-00009/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Projecte de llei d'actualització, incorporació i modificació de determinats articles del Codi civil de Catalunya (Tram. 200-00010/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 457, 18; esmenes a la totalitat: BOPC, 551, 16)

 • 4

  Interpel·lació al Govern sobre el turisme com a font de riquesa (Tram. 300-00347/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 607, 26)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre el compliment de la Llei 9/2023, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional (Tram. 300-00352/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 607, 28)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre la defensa dels drets dels ciutadans i de la democràcia arreu dels Països Catalans (Tram. 300-00354/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 607, 29)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre els greuges econòmics i fiscals de l'Estat espanyol envers Catalunya (Tram. 300-00349/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 607, 27)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre el Projecte de llei de memòria democràtica de Catalunya (Tram. 300-00346/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 607, 26)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre el lloguer d'habitatges (Tram. 300-00350/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 607, 27)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 300-00353/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 607, 28)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la T-Mobilitat (Tram. 300-00351/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 607, 28)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre el Corredor Mediterrani (Tram. 300-00348/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 607, 27)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre els drets de les persones LGBTI (Tram. 300-00355/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 607, 29)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'evolució de les emissions atmosfèriques (Tram. 302-00305/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 606, 6)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de rendes i les llistes d'espera (Tram. 302-00306/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 606, 8)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cronificació de la pobresa (Tram. 302-00311/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 606, 14)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el reconeixement i la dignificació dels treballs de cura i d'atenció social (Tram. 302-00312/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 606, 15)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política en matèria de salut (Tram. 302-00307/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 606, 9)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els professionals del sistema nacional de salut (Tram. 302-00310/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 606, 13)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política dels nomenaments i les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat (Tram. 302-00308/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 606, 11)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'accés a la cultura en matèria de patrimoni i llengua (Tram. 302-00309/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 606, 12)