Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 14 de juny de 2023
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la privatització sanitària impulsada pel Govern espanyol (Tram. 310-00539/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Laia Estrada Cañón, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la mobilitat viària (Tram. 310-00535/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de seguretat (Tram. 310-00537/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre si el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural reconeixerà no haver millorat la vida dels catalans (Tram. 310-00538/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les conseqüències de les incidències en les oposicions del procés d'estabilització d'interins de la Generalitat (Tram. 310-00540/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el decret del Ministeri d'Universitats que elimina la filologia catalana com a àmbit de coneixement (Tram. 310-00541/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la mobilitat sostenible a les estacions d'esquí (Tram. 310-00542/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva posició amb relació a les grans infraestructures (Tram. 310-00543/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de sequera (Tram. 310-00544/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Tram. 310-00545/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sequera i el projecte de Hard Rock (Tram. 310-00536/13)

   Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de suport a les víctimes de delictes d'LGTBI-fòbia (Tram. 310-00546/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acord amb les patronals i els sindicats amb relació al sistema de serveis socials (Tram. 310-00547/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els quaranta anys del naixement de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 310-00548/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00308/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00306/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00307/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00310/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00309/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00311/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00313/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00312/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Debat sobre la situació de l'educació i el sistema educatiu (Tram. 255-00009/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Proposició de llei de modificació de la Llei 2/1988, sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus familiars (Tram. 202-00062/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 538, 69)

 • 4

  Proposició de llei de derogació de la Llei 2/1988, del 26 de febrer, sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus familiars, i de la Llei 6/2003, del 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat (Tram. 202-00063/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 538, 71)

 • 5

  Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern (Tram. 202-00064/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 538, 73)

 • 6

  Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat (Tram. 202-00065/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 538, 74)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la política en matèria de salut (Tram. 300-00340/13)

  Núria Lozano Montoya, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 595, 18)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre els professionals del sistema nacional de salut (Tram. 300-00343/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 595, 19)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la política dels nomenaments i les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat (Tram. 300-00341/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 595, 18)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre els acords de la taula de diàleg (Tram. 300-00345/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 595, 20)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre l'evolució de les emissions atmosfèriques (Tram. 300-00338/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 595, 17)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la cronificació de la pobresa (Tram. 300-00337/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 595, 17)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre la política de rendes i les llistes d'espera (Tram. 300-00339/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 595, 18)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre el reconeixement i la dignificació dels treballs de cura i d'atenció social (Tram. 300-00342/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 595, 19)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre l'accés a la cultura en matèria de patrimoni i llengua (Tram. 300-00344/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 595, 19)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pressió fiscal que suporten els catalans (Tram. 302-00296/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació

  (Presentació: BOPC, 594, 7)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la distribució dels objectius del dèficit (Tram. 302-00299/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 594, 10)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca de llibertat política a Catalunya (Tram. 302-00297/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 594, 8)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desenvolupament del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tram. 302-00298/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 594, 9)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reordenació del sistema sanitari (Tram. 302-00300/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 594, 12)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Cos de Bombers de la Generalitat (Tram. 302-00301/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 594, 13)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les universitats públiques (Tram. 302-00302/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 594, 14)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la defensa internacional dels drets polítics dels catalans (Tram. 302-00303/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 594, 15)

 • 24

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar compte de la modificació en la composició del Govern (Tram. 350-00009/13)

  Pere Aragonès Garcia, President de la Generalitat del Presidència de la Generalitat

  Substanciació.