Temes pendents

Ple del Parlament

Dia:
Dijous, 1 de juny de 2023
Hora:
9:00-h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària (continuació).

Ordre del dia

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la defensa internacional dels drets polítics dels catalans (Tram. 300-00335/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 585, 25)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre el desenvolupament del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tram. 300-00331/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 585, 24)

 • 13

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les urbanitzacions amb dèficits urbanístics (Tram. 302-00288/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 575, 10)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport ferroviari (Tram. 302-00295/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 575, 20)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'estat del personal de Justícia (Tram. 302-00289/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 575, 11)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció de la família i la infància (Tram. 302-00290/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 575, 12)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'educació especial (Tram. 302-00291/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 575, 13)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model turístic (Tram. 302-00292/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 575, 13)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de l'aigua al regadiu (Tram. 302-00293/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 575, 16)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de l'aigua com a bé públic (Tram. 302-00294/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 575, 19)